Hallin Järjestyssäännöt

KKK-halli Oy säännöt

Nämä järjestyssäännöt on laadittu Kirkkonummella Vuohimäentiellä sijaitsevan KKK-hallin turvallisuuden ja
viihtyisyyden parantamiseksi.
Järjestyssääntöjen ja turvallisuusohjeiden noudattamista valvovat KKK-halli Oy:n hallituksen jäsenet tai vuokralaisen
määräämä vastuuhenkilö. Ko. henkilöillä on oikeus poistaa koiraharrastushallista (jäljempänä halli) henkilö, joka ei
noudata järjestyssääntöjä, turvallisuusohjeita tai käyttäytyy häiritsevästi ja häneltä voidaan kieltää hallin käyttö
määräajaksi.

1. Hallia on tarkoitettu käytettäväksi pääsääntöisesti koiraharrastustoimintaa varten. KKK-halli Oy luovuttaa tilat
voimassa olevin säännöksin tapahtuman (kilpailu-, harjoitus-, leiri-, kerho-, ym.) järjestäjän käyttöön ja vastuulle.

2. Vuokralaisen on huolehdittava toiminnan aikana sen vaatimista turvallisuusseikoista, mm. järjestyksenvalvonnasta. Järjestäjillä on oltava täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa toiminnan turvallisuudesta ja
järjestyksen ylläpidosta sisätiloissa ja ulkoalueilla.

3. Vuokralainen vastaa siitä, että hallia käytetään vain ennalta sovittuina aikoina.

4. Vuokralaisen järjestämissä tilaisuuksissa KKK-halli Oy ei osallistu järjestelyihin ja järjestyksen ylläpitoon, mutta
luovuttaa pyynnöstä tarvittavat laitteet ja välineet vuokralaisen käyttöön ja vastuulle. Vuokralaisen on korvattava
hallin tiloille, alueille, laitteille ja välineille aiheutuneet vahingot todellisten korjauskustannusten mukaisesti niiden
rikkoutuessa muusta kuin tavanomaisesta käytöstä johtuvasta syystä.

5. Vuokralainen vastaa vuokraamansa tilan ja ympäristön siisteydestä, ellei asiaa ole toisin sovittu. Halli ja sen
ympäristö tulee olla sellaisessa kunnossa, että seuraava voi tiloja käyttää.
Tilojen perussiivouksesta vastaa vuokralainen myös tapahtumien jälkeen.

6. Vuokralaisen on huolehdittava tapahtuman vaatimista tarvittavista vakuutuksista.

7. Saniteettitiloihin on koirien vieminen kielletty.

8. Hallin avain tai avainkoodi on saatavissa KKK-hallin avainvastaavalta.

9. Päihdyttävän tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena esiintyminen hallissa on kielletty.

10. Särkyvien esineiden tuominen halliin on kielletty.

12. Jokainen käyttää hallia omalla vastuullaan ja on myös itse vastuussa vaatteidensa ja muun omaisuutensa
säilyttämisestä tiloissa. KKK-halli Oy ei vastaa kadonneesta omaisuudesta eikä ole löytötavaralain mukaan vastuullinen säilyttämään alle 20 euron arvoisia löytötavaroita. Muita kuin vähäarvoisia löytötavaroita säilytetään kaksi kuukautta. Arvotavarat toimitetaan viikon kuluessa poliisille.

13. Harjoitusvälineet ja -laitteet on käytön jälkeen palautettava paikoilleen. Ilmoitus vahingosta tai rikkoutumisesta
on tehtävä viipymättä KKK-halli Oy:n nimeämälle yhteyshenkilölle.

14. Kunnostustöiden tai tilaisuuksien takia voidaan halli sulkea kokonaan tai osittain.

15. Asiaton oleskelu hallissa on kiellettyä.

KKK-Halli Oy

Huom! Oli hallia koskeva ongelma mikä tahansa paras ottaa yhteys Norppa-tiimiin. He osaa ratkaista tai tietää mihin pitää ottaa yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät hallin seinältä.